Οδηγίες Υποβολής

Προθεσμία υποβολής εργασιών: 2 Oκτωβρίου 2021

Οδηγίες Υποβολής Εργασιών

Στόχος του συνεδρίου είναι να αναπτυχθεί ένας ουσιαστικός διάλογος μεταξύ των συναδέλφων ιατρών και των επαγγελματιών υγείας όλων των ειδικοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνουμε την υποβολή ανακοινώσεων από όλους τους συναδέλφους και από όσους εκτιμούν ότι μπορούν να συνδράμουν σε αυτόν τον διάλογο.

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΧΕΜ, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφόρων τύπων ανακοίνωσης οι οποίοι περιγράφονται σε αυτόν τον οδηγό. Η ποικιλία των τύπων αυτών αποσκοπεί  στο να δημιουργηθεί μία ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική ακαδημαϊκή ατμόσφαιρα ικανοποιώντας διαφορετικές προτιμήσεις στον τρόπο παρουσίασης των ανακοινώσεων. Καθένας από αυτούς τους τύπους έχει την ίδια επιστημονική αξία αλλά εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς.

Το συνέδριο πρόκειται να φιλοξενήσει προφορικές ανακοινώσεις, αναρτημένες εργασίες, στρογγυλά τραπέζια.

Θεματικές Ενότητες

Οι προβλεπόμενες θεματικές ενότητες είναι οι ακόλουθες:

 • Χειρουργική Μαστού
 • Πλαστική Χειρουργική Μαστού-Αισθητική & Επανορθωτική
 • Κλινική Ογκολογία Μαστού
 • Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
 • Απεικονιστικές Μέθοδοι
 • Παθολογική Ανατομική
 • Μοριακή Ιατρική
 • Νοσηλευτική-Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη-Φροντίδα

Τρόπος Παρουσίασης Εργασιών

Οι τρόποι παρουσίασης είναι οι ακόλουθοι:

 1. Ελεύθερη Ανακοίνωση (oral)
 2. Ηλεκτρονικά Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-poster)

Επισημαίνεται ότι η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου διατηρεί την δυνατότητα τροποποίησης του τύπου ανακοίνωσης κάθε πρότασης που θα υποβληθεί στο συνέδριο, σύμφωνα με την κρίση της.

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών

Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο κείμενο χωρίς άλλη διόρθωση, γι’ αυτό παρακαλούμε να ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες. Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων είναι απολύτως απαραίτητη, για την αξιολόγηση και ταξινόμησή τους, ώστε να ενταχθούν στο Τελικό Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου. 

 • Το κείμενο της περίληψηςνα μην ξεπερνά τις 250 λέξεις, σε γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 11pt, πλήρη στοίχιση (justified) και μορφοποίηση σε μονό διάστημα.
 • Ο τίτλος της περίληψηςνα είναι με κεφαλαίους χαρακτήρες και σε έντονη γραφή.
 • Το ονοματεπώνυμο των συγγραφέων,να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες. Παρακαλείστε να αναφέρετε πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια επώνυμο (π.χ. Γιώργος Παπαδόπουλος, όχι Α. Παπαδόπουλος).
 • Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος, σε μορφή εκθέτη,να αναφέρεται αριθμός ο οποίος θα αντιστοιχεί στην ιδιότητα, στο φορέα προέλευσης, καθώς και στην πόλη του κάθε συγγραφέα.
  π.χ. Γιώργος Παπαδόπουλος1, Μαρία Παπαδοπούλου2, Κώστας Παπαδόπουλος1
  Ιατρός,Γ.Ν.Πατρών«Ο Αγ.Ανδρέας»
  2. Ιατρός, Εργαστήριο Ακτινολογίας , Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
 • Όλες οι εργασίες (Προφορικές & Ηλεκτρονικά Αναρτημένες) θα πρέπει να έχουν υπογραμμισμένο (Underlined) το όνομα του συγγραφέα που επιθυμεί να την παρουσιάσει (π.χ.Γιώργος Παπαδόπουλος1, Μαρία Παπαδοπούλου2, Κώστας Παπαδόπουλος1)
 • Να παρεμβάλλεταιμονό διάστημα ανάμεσα σε τίτλο, συγγραφείς, εργασιακό χώρο των συγγραφέων και το κείμενο της περίληψης.
 • Η περίληψη να είναι δομημένη ως εξής:
  • Εισαγωγή
  • Σκοπός
  • Υλικό
  • Μέθοδος
  • Συμπεράσματα
 • Στην αρχή της κάθε παραγράφου, να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold) και ο αντίστοιχος τίτλος της π.χ.
  Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό, Μέθοδος, Συμπεράσματα

Διαδικασία Αξιολόγησης Εργασιών

 • Η Επιστημονική Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας αν δεν πληροί τους παραπάνω όρους ή υποβάλλεται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.
 • Μετά την υποβολή της εργασίας, τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις, θα γίνονται δεκτές μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αποστέλλονται γραπτώς αποκλειστικά από τον υπεύθυνο αλληλογραφίας της εργασίας.
 • Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών, λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως η επιθυμία των συγγραφέων, η κρίση της Επιστημονικής Αξιολόγησης για την πρωτοτυπία της εργασίας αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.
 • Η τελική ταξινόμηση σε θεματική ενότητα καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές, καθορίζονται από την Επιστημονική Αξιολόγησης.