Επιστημονικό Πρόγραμμα

Πρόγραμμα

Πληροφορίες για το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου, θα είναι διαθέσιμες σύντομα.