Γενικές Πληροφορίες - Διαμονή

Συνεδριακός Χώρος

Royal Olympic Hotel

Αθανασίου Διάκου 28
117 43, Αθήνα
Τηλ: 210 9288400
Website: http://www.royalolympic.com/EL/
Royal Olympic Hotel

Σημαντικές Πληροφορίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου

19 - 21 Νοεμβρίου 2021

Γλώσσα Συνεδρίου

Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Έκθεση

Στο πλαίσιο του συνεδρίου διοργανώνεται έκθεση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας.

Μοριοδότηση

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME- UEMS, θα χορηγήσει Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο.

Πιστοποιητικό Συμμετοχής

Βάσει της διάταξης του ΕΟΦ (81867/19-11-2012) όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι δικαιούνται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει το 60% των συνολικών ωρών παρακολούθησης του συνεδρίου.

Το πιστοποιητικό συμμετοχής θα παραδίδεται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου σε όλους τους εγγεγραμμένους με τη συμπλήρωση της απαραίτητης φόρμας αξιολόγησης του Συνεδρίου, την Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2021.

Ο αριθμός των Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) που θα χορηγηθεί στον κάθε Σύνεδρο, θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης.

Κάρτες συνέδρων

Οι διαπιστεύσεις των συνέδρων (badges) θα παραδίδονται από τη Γραμματεία του συνεδρίου και είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ για την είσοδο στις Συνεδριακές Αίθουσες. Κατά την είσοδο του συνέδρου στις Συνεδριακές Αίθουσες και σύμφωνα με τη διάταξη του ΕΟΦ (81867/19-11-2012), θα πραγματοποιείται σκανάρισμα του BARCODE της κάρτας διαπίστευσης καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.

Kρατήσεις δωματίων

Για κρατήσεις δωματίων στο Συνεδριακό Ξενοδοχείο καθώς και σε περιφερειακά Ξενοδοχεία παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Συνεδρίου PRC CONGRESS & TRAVEL τηλ. 2107711673, Υπεύθυνη κ. Λαίδα Παρηγόρη